Våga minnas

"Det har gått 25 år och det är så lite jag kommer ihåg. Jag minns inte polisförhöret och inte heller rättegången och jag har aldrig pratat med mina föräldrar om våldtäkten, men den finns alltid där ändå." En ovanligt modig film om att sätta ord på det som varit nedtystat och möta det man helst velat glömma.

Rent 39.00 kr
×