Till ungdomen

Sana, Henrik, Haakon och Johanne är med i var sitt politiskt parti. De övar alla på att bli slipade debattörer inför skolvalet. Den 21 juli tar Johanne färjan till det socialdemokratiska ungdomslägret på Utøya. Det som sedan händer kommer att förändra livet för alltid.

Rent 39.00 kr
×