Edward II

Kung Edwards första befallning vid makten är att tillkalla hans vän och älskare, Piers Gaveston. Gaveston är ute efter hämnd efter att han tidigare bannlysts från landet. Och Edward gör vad som helst för att skydda sin tillgivne vän.

Rent 39.00 kr Buy 99.00 kr
×