Troublemakers: The Story of Land Art

I sydvästra USAs ödemarker berättar Troublemakers om den stormande jordkonströrelsen i det sena 60-talet. I den konstnärliga jakten på gränslöshet skapades monumentala konstverk i naturen, som satte konstvärldens konventioner ur spel. När ett konstverk inte längre ryms i en samlares hem eller på ett museum, lämnas verket åt sitt enda sanna värde - det konstnärliga.

Rent 39.00 kr Buy 99.00 kr
×